Zo werkt de puntentelling van De Andere Quiz

Nakijken gaat automatisch, maar hoe kom ik nu aan dat aantal punten?

We zijn ooit gestart met het idee dat er 1 punt per vraag verdiend kan worden. Ook met de nieuwe automatische controle hebben we dit in stand gehouden. Er zijn alleen nu wel ook punten achter de komma te behalen!

Het is voor ons echt revolutionair dat we vanaf 2021 de quizvragen automatisch kunnen nakijken.

De antwoorden woorden ingevuld in onze digitale app of via een pagina op onze website. De presentator kan vervolgens inloggen in ons quizportaal en daar de scores van de teams inzien.

Om automatisch digitaal na te kunnen kijken moesten we wel een paar kleine aanpassingen doorvoeren, maar de basis is eigenlijk wel het zelfde gebleven.

Punten achter de komma

Voorheen was het altijd of een punt, of geen punt. Er zat niks tussen. En dat was een stuk makkelijker rekenen voor de presentator.

Het zorgde echter ook voor frustratie. Dan vroegen we bijvoorbeeld naar 5 voetballers en kreeg je een punt als je minimaal 4 juiste namen op het papier had staan.

Of je er 1 of 3 goed had maakte dan niet uit, je kreeg sowieso geen punt. En of je nou 4 of 5 goed had maakte ook geen verschil, je kreeg tenslotte geen bonus als je ze allemaal goed had!

Bij meerdere antwoorden wordt het punt verdeeld

Ook nu is er nog altijd 1 punt per vraag te behalen. We kiezen er alleen wel voor bij meerdere gevraagde antwoorden om het te behalen punt te delen over de antwoorden. Voorbeeld:

  • Vraag naar 1 persoon? Het juiste antwoord levert 1 punt op.
  • Vraag naar 2 ingrediënten? Elk juist antwoord levert 0,5 punten op.
  • Vraag naar 5 zangers? Elk juist antwoord levert 0,2 punten op.
  • Vraag naar 12 landen? Elk juist antwoord levert 0,083 punten op.

Spelfouten maken mag

Ook bij het automatisch nakijken proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met eventuele schrijffouten.

Van te voren bepalen we wat er minimaal moet zijn ingevuld om een punt te verkrijgen. De gedeeltes van antwoorden waar snel schrijffouten kunnen ontstaan ontzien we hier in.

We zullen niet de exacte details uitleggen om misbruik te voorkomen. Maar de meeste spelfouten blijken uit onze testen gewoon goed te worden gerekend. Als het antwoord tenminste wel klopt natuurlijk… 🙂

Speel De Andere Quiz bij jouw favoriete horeca locatie

Scroll to Top