Gegrafie met deze zee, waar is het?

Geografie waar is het zee