De Andere Kerstquiz kijkt ook terug op wat er het afgelopen jaar gebeurd is

Kerstquiz met terugblik op het afgelopen jaar